Vad är en högkostnadskredit?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:lån
Innehåll

En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan uppgår till minst 30% högre än den s k referensräntan. Referensränta är den ränta som Riksbanken fastställer två gånger per halvår, 1:a januari och 1:a juli .Under de senaste åren har referensräntan varit negativ, men sedan 2019-07-01 är referensräntan på 0%. Detta innebär att ett lån räknas som en högkostnadskredit om den effektiva räntan är minst 30%. Den effektiva räntan visar hela kostnaden för lånet eftersom den utöver räntekostnad även inkluderar olika typer av avgifter. Med hjälp av den effektiva räntan kan du därför på ett enklare sätt jämföra olika krediter med varandra.

pengar i ett glas

Särskilda regler för högkostnadskrediter 

Sedan den 1 september 2018 gäller skärpta regler för högkostnadskrediter enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846).

De viktigaste ändringarna i Konsumentkreditlagen: 

  • Räntan får vara max 40% över referensräntan som fastställs av Riksbanken.
  • Dröjsmålsräntan får vara max 40% över referensräntan.
  • Ett kostnadstak har införts. Den totala kostnaden för lånet får inte vara mer än 100% för lånet. Ex: om lånet är på 1000 kr får inte totalkostnaden vara mer än totalt 2000 kr.
  • Lånet får bara förlängas en gång.
  • Företagen ska vara måttfulla i sin marknadsföring av högkostnadskrediter.

Förändrade räntor och avgifter

Om du har ett lån med rörlig ränta så kan räntan förändras under låneperioden. På samma sätt kan ett lån med fast ränta inte höjas eller förändras under låneperioden. Om den rörliga räntan ändras måste långivaren informera dig om förändringen. Avgifter för lånet får endast tas ut om de är avtalade samt om de avser kostnader som långivaren har för lånet, exempelvis aviseringsavgift. Avgiften får endast höjas om kostnaderna som avgiften ska täcka har ökat, samt om det framgår i låneavtalet.

För mer information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som låntagare, vänligen besök https://www.konsumenternas.se/.