Låna till enskild firma

I Sverige är företagsformen enskild firma den vanligaste och en av anledningarna är att det är den enklaste företagsformen att starta. Det är också enkelt att sköta en enskild firma rent administrativt och regelmässigt. Dessutom kräver det inte större uppstartskapital. En enskild firma kan precis som andra bolagsformer stå inför behov av att låna pengar av olika anledningar. Det kan vara för att köpa in material eller finansiera reklamkampanjer för att ta fler andelar på marknaden. Ibland kan ett företagslån vara en utväg vid kortvarig ekonomisk svacka. En enskild firma har ibland svårare att få ett företagslån än exempelvis ett aktiebolag. Samtidigt kan ett företagslån vara en förutsättning för att du ska kunna starta upp företaget eller expandera företaget.

Jämför de bästa företagslånen här

man standing on a mountain

Vad krävs för att beviljas företagslån till en enskild firma?

Enskilda firmor har ibland svårare att beviljas ett lån än andra företagsformer. Framför allt om företaget är nystartat eller om kassaflödet inte är stabilt. Andra anledningar till varför det är svårt att få ett lån kan vara att du som privatperson har haft betalningsanmärkningar. Då den enskilda firmans ekonomi är i stort sätt samma sak som din privata ekonomi så granskas även din personliga ekonomi. Olika kreditgivare kan ha lite olika krav men generellt ställs krav på:

 • En ordnad och god privatekonomi
 • Du ska kunna presentera en affärsidé med tillhörande budget som är realistisk och genomtänkt
 • Du behöver presentera vad företagslånet ska användas till
 • En del kreditgivare kräver även att företaget ska ha varit verksamt en viss tid

Kreditgivare kan också ha lite olika krav beroende på varför du ska låna pengar. Skulle anledningen vara att du behöver låna pengar för att täcka en ekonomisk svacka kan kraven vara annorlunda. Då kräver många kreditgivare att du visar upp hur du kan vända situationen till vinst igen. Det är värt att lägga tid och omsorg på alla detaljer innan du ansöker om lån. Är du förberedd så ökar chansen att kreditgivare vill låna ut pengar och du kan få bättre villkor.

Lån med eller utan säkerhet vad innebär det?

Det finns olika former av lån. Du kan låna pengar med eller utan säkerhet. Kreditgivare är mer villiga att låna ut pengar om du har någon form av säkerhet. Detta då du har något du kan pantsätta och som kreditgivare kan teckna in om du inte kan betala tillbaka. Säkerhet kan innebära:

 • Att du har en bostad eller en fastighet, det kan vara en villa eller en bostadsrätt
 • Någon form av icke-materiella rättigheter, exempelvis att du har patent på något
 • Du har inventarier eller andra materiella tillgångar

Lån utan säkerhet innebär att kreditgivare tar en större risk när de lånar ut pengar till dig. Det finns många kreditgivare idag som lånar ut pengar till enskilda firmor utan säkerhet. Företagslån utan säkerhet brukar ha högre ränta än lån med säkerhet.

Personlig borgen, en form av säkerhet

Skulle kreditgivare anse att du inte har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att betala tillbaka lånet kan en personlig borgen vara ett alternativ. En personlig borgen kan vara en eller flera personer. Det innebär att de personerna blir ansvariga för att betala lånet om du inte skulle klara av att betala tillbaka. Kreditgivare kan ställa krav på en personlig borgen om företaget går med förlust eller det är ett nystartat företag.

Värt att notera är att när du startar en enskild firma är du den juridiska personen och du är personligt ansvarig för företagets skulder. När det kommer till personlig borgen är det också värt att tänka över att den som går in som personlig borgen tar ett stort ansvar. Så om du är osäker på att du kommer kunna betala tillbaka kan det vara bättre att överväga andra alternativ då det drabbar ekonomiskt den som går in som personlig borgen. Skulle företaget öka kassaflödet och få en stabil ekonomi kan du ompröva beslutet och avsluta den personliga borgensåtagande.

Hur ansöker man om företagslån?

Det finns många kreditgivare på marknaden som alternativ till de större bankerna. Banker kan i regel ha betydligt högre krav på att företaget ska ha en god ekonomi och varit verksamt länge. Därför kan andra kreditgivare vara ett bättre alternativ och det finns förutsättningar för att få bra villkor och ränta. Några tips på hur du kan gå tillväga är:

 • Lägg tid på att jämföra olika kreditgivare eller ta hjälp av en låneförmedlare som gör det åt dig
 • När du ska ansöka om lånet hos kreditgivaren eller hos låneförmedlaren så fyller du i vilket belopp du vill låna och hur lång löptid du vill ha på lånet
 • Informationen som krävs kan variera men du kommer få uppge ditt personnummer som är firmans organisationsnummer om du har enskild firma

När du ansöker om lån till en enskild firma kan du signera med BankID. Ansökningarna är inte bindande innan du skriver under ett avtal. Du behöver vara medveten om att det görs en kreditupplysning vid ansökan, men om du använder dig av en låneförmedlare så görs bara en kreditupplysning. Tänk på att många kreditupplysningar påverkar din kreditvärdighet negativt och därför kan den bästa lösningen vara en låneförmedlare. Efter ansökan kommer de kreditgivare som är villiga att låna ut pengar att skicka information till dig. Där får du reda på vilka villkor och vilken ränta du kan få. Därefter kan du välja lånet som är bäst för dig och signera med BankID. Många kreditgivare betalar ut pengar snabbt, vissa betalar till och med ut samma dag.

Hur fungerar olika räntor?

Vilken ränta du får beror till stor del på vilken form av säkerhet du har och din kreditvärdighet. Bedöms din kreditvärdighet vara låg eller om du inte har någon form av säkerhet blir räntan nästan alltid högre. Detta då kreditgivaren är mån om att få tillbaka pengarna de lånar ut. Du bör alltid kontrollera alla avgifter och hur stor dröjsmålsräntan är. Det kan ta tid att göra dessa jämförelser varpå det är en god idé att anlita en låneförmedlare som kan ge dig information direkt om de bästa lånevillkoren.

Ränta består av olika räntor. Den nominella och den effektiva räntan. Den nominella ränta är den ränta som kreditgivare tar ut för företagslånet. Den effektiva ränta är den ränta du ska betala där även avgifter som tas ut framgår. Den effektiva räntan ska alltid anges och då som årsränta i procent. Därför är det viktigt att du kontrollerar den effektiva räntan extra noga. Det är nämligen den effektiva räntan som kan variera.

Att tänka på innan du tar ett lån till en enskild firma

Innan du bestämmer dig för att ta låna till din enskilda firma kan det vara bra att tänka igenom dina förutsättningar. Det kan uppstå oväntade händelser och det är mycket möjligt att vissa kreditgivare kommer fråga dig hur du ska hantera dessa oförutsedda händelser. Några vanliga frågor som kreditgivare kan ställa är:

 1. Om du blir långvarigt sjuk, finns det någon som kan driva företaget åt dig?
 2. Hur hanterar du en situation där företaget går med förlust? Exempel på såna situationer kan vara att kunder inte betalar i tid eller inte betalar alls.
 3. Du kan få frågor om du med dina privata medel kan betala tillbaka lånet.

Dessa frågor är även bra att själv tänka igenom. Genom att förbereda dig och exempelvis ha någon som kan driva företaget vidare även om du själv inte kan får du också en extra trygghet. Tänk också på situationer som om du vill vara föräldraledig. Ett lån ger många gånger möjligheter så genomtänkta lån behöver inte vara någon nackdel för företaget.